Bemanningsföretag inom vården för läkare och sjuksköterskor

För dig som är vårdgivare

Birgitta Olsson Vårdbemanning

Birgitta Olsson Vårdbemanning AB är ett bemanningsföretag som arbetar med uthyrning av välutbildade, kvalificerade och engagerade sjuksköterskor och arbets-/fysioterapeuter med god yrkeserfarenhet. Företaget har lokal förankring i Värmland med kontor i Karlstad. Företaget är verksamt sedan maj 2012. Grundare är Birgitta Olsson.

Vår bakgrund ger oss god förståelse för kundens behov men också för våra anställdas situation och villkor.

Sedan hösten 2021 drivs bolaget i ny regi. Under 2022-23 utvecklas och expanderar företaget.

Vi är noga med att aktuell personal är väl förberedd inför varje nytt uppdrag och vi ombesörjer relevant och nödvändig introduktion.

Vi eftersträvar alltid kontinuitet och försöker se till att samma person kan finnas tillgänglig vid återkommande uppdrag.

Vi har kollektivavtal och erbjuder fullt försäkringsskydd och pensionsavtal till våra anställda.